Utbildning


Vi erbjuder företag, föreningar och privatpersoner utbildning i första hjälpen och basal hjärt-lungräddnng.

Vi anpassar oss för kundens önskmål och behov.

De flesta hjärtstopp inträffar inom familjen och då är det viktiga att kunna agera på ett rätt och riktigt sätt i väntan på ambulans. Därför erbjuder vi en designad utbildning efter era behov.

Jag som utbildar har mångårig erfarenhet av akutsjukvård då jag arbetat min tid som sjuksköterska på akutmottagning och i ambulans.


Kontakta oss för offert på kostnad för en utbildning som tar ungefär  3 timmar beroende på innehåll och hur många deltagare per utbildningstillfälle.
 Första hjälpen

Det är de första livräddande insatser som görs i väntan på ambulans och då lär vi ut att agera enligt L A B C som innebär att vi utsätter oss inte själv i livsfara utan får ta den skadade till säker plats, vi går vidare med att säkra A som innebär fri luftväg och gö detta med enkla hangrepp, B underlätta för patienten till att få en bra andning, genom att placera den det gäller på ett sätt som underlättar samt  C kontrollera cirkulationen och stoppa blödning.

 Hjärt- lungräddning

Här lär vi ut de basala grunderna i hur vi återupplivar och håller igång cirkualtionen tills ambulans kommer fram.