Utbildning


Vi erbjuder företag, föreningar och privatpersoner utbildning i första hjälpen och basal hjärt-lungräddnng  på era villkor.

Vi anpassar oss för kundens önskmål och behov. De flesta hjärtstopp inträffar inom familjen och då är det viktiga att kunna agera på ett rätt och riktigt sätt i väntan på ambulans. Därför erbjuder vi en designad utbildning efter era behov.

Jag som utbildar har mångårig erfarenhet av akutsjukvård då jag arbetat min tid som sjuksköterska på akutmottagning och i ambulans.


Kontakta oss för offert på kostnad för en utbildning som tar ungefär  3 timmar beroende på innehåll och hur många deltagare per utbildningstillfälle.
 Första hjälpen

Det är de första livräddande insatser som görs i väntan på ambulans och då lär vi ut att agera enligt L A B C som innebär att vi utsätter oss inte själv i livsfara utan får ta den skadade till säker plats, vi går vidare med att säkra A som innebär fri luftväg och gö detta med enkla hangrepp, B underlätta för patienten till att få en bra andning, genom att placera den det gäller på ett sätt som underlättar samt  C kontrollera cirkulationen och stoppa blödning.

 Hjärt- lungräddning

Här lär vi ut de basala grunderna i hur vi återupplivar och håller igång cirkualtionen tills ambulans kommer fram.