Bemanningssjuksköterska


Jag hyr ut mig som sjuksköterska och har arbetat mer än 20 år som sjuksköterska på vårdavdelningar, akutmottagningar, ambulans, vårdcentraler,  som telefonsjuksköterska både via Region Halland på 1177 och nu senast via Medhelp för 1177 i Stockholm.

Jag har även arbetat en del inom kommunal hälso och sjukvård både ute i kommun och på vårdboende.

Jag är utbildad intensivvårdssjuksköterska och ambulanssjuksköterska samt läst kurser i akutsjukvård på högskola.


Jag hyr ut mig antingen direkt till kund eller via bemanningsföretag som undekonsult och har ett nära samarbete med MACC Scandinavias bemanningsföretag Medpeople, men även till andra företag i branschen.


Kontakta oss gärna för en offert.

 Ambulanssjuksköterska

I mitt arbete som sjuksköterska i ambulans består arbetet i att bedöma och värdera patientens symtom och utifrån vitala parametrar som blodtryck, puls, andningsfrekvens, temperatur och saturation bedöma patientens allvarlighetsgrad. 

 Rådgivningssjuksköterska

I mitt arbete som telefonrådgivnings sjuksköterska består arbetet utifrån ett rådgivningsstöd bedöma patientens allvarlighetsgrad och ge råd om vart patienten skall åka samt om patienten inte behöver söka vård, adekvata egenvårdsråd.

 Kommunsjuksköterska

I mitt arbete har jag både varit ute och besökt patienter i sitt egna hem och gett behandling på plats samt på vårdboende.