Bemanningssjuksköterska


Är du i behov av att anlita en bemanningssjuksköterska?


Mitt namn är Ulf Norling Stemark och jag har arbetat som sjuksköterska i över 20 år. Jag hyr ut mig som bemanningssjuksköterska och då som underkonsult till etablerade bemanningsföretag. Jag har stor erfarenhet inom vården med mina mer än 20 år som sjuksköterska, och jag har arbetat på vårdavdelningar, akutmottagningar, ambulans, vårdcentraler, som telefonsjuksköterska både via Region Halland på 1177 och nu senast via Medhelp för 1177 i Stockholm.

Jag har även viss erfarenhet av arbete kommunal hälso- och sjukvård både ute i kommun och på vårdboende. Jag är utbildad intensivvårdssjuksköterska och ambulanssjuksköterska. Som sjuksköterska arbetar jag med ett stort engagemang och mitt fokus är patienten.


Kontakta oss gärna för en offert.

röd ambulansväska

 Ambulanssjuksköterska

I mitt arbete som ambulanssjuksköterska består arbetet i att bedöma och värdera patientens symtom och utifrån vitala parametrar som blodtryck, puls, andningsfrekvens, temperatur och saturation bedöma patientens tillstånd och dess allvarlighetsgrad. 

rådgivningssjuksköterska som pratar i telefon

 Rådgivningssjuksköterska

I mitt arbete som telefonrådgivningssjuksköterska består arbetet utifrån ett rådgivningsstöd bedöma patientens allvarlighetsgrad och ge råd om vart patienten skall åka samt om patienten inte behöver söka vård, adekvata egenvårdsråd.

sjuksköterska som håller sin hand på patient

 Kommunsjuksköterska

I mitt arbete som kommunsjuksköterska har jag både varit ute och besökt patienter i sitt egna hem och gett behandling på plats samt på vårdboende.