OM OSS


Vårt företag erbjuder tjänster som skall ses som ett komplement till kommunal hemtjänst där vår affärsidé är att vi vill ge äldre och personer med funktionsnedsättning en enklare vardag och som kan ge en ökad livskvalité.

Vi utför tjänster som oftast inte ingår i ordinär hemtjänst eller inte i tillräcklig omfattning efter kundens behov och önskemål och vi utgår alltid efter kundens specifika önskemål.


Vi har även sjuksköterska för uthyrning som underkonsult till andra bemanningsföretag för att bistå vården med att lösa de bemanningsbehov som idag finns inom sjukvården.Vi erbjuder också  utbildningar inom hjärt-lungräddning och första hjälpen som utformas helt efter kundens önskemål.