Kompletterande hemtjänstinsatser


Vi hjälper dig så du får guldkant på din tillvaro


Vi erbjuder tjänster som ingår i Rut avdraget vilket ger kunden 50 % på arbetskostnaden.

Här är ett urval av de tjänster som ingår i vårt utbud är:

  • Ledsagning till vårdcentral eller sjukhus
  • Avlastning till den som vårdar nära anhörig i hemmet
  • Hjälp med matlagning
  • Hjälp med att handla
  • Hjälp med dusch
  • Hjälp med trädgård
  • Hjälp med att rasta hunden
  • Promenad sällskapBemanningssjuksköterska


Ulf är sjuksköterska och har arbetat 21  år  som sjuksköterska på vårdavdelningar, akutmottagningar, ambulans, 1177 och vårdcentraler.

Som bemanningssjusköterska har jag haft uppdrag på akutmottagningar i både i Sverige och Norge samt inom kommunal hemsjukvård både till patienter i hemmet och på vårdboende i olika kommuner.


Jag  kommer att åta mg uppdrag som sjuksköterska samt hyra ut mig som underkonsult till andra bemanningsföretag.


Utbildning


Ulf är utbildad instruktör i basal hjärt-lungräddning och vill föra ut denna kunskap till allmänheten. Idag är detta en viktig kunskap då tidig basal hjärt-lungräddning räddar liv, och då det flertalet hjärtopp sker i hemmet.

Jag erbjuder första hjälpen utbildning samt hjärt-lungräddnings utbildning helt efter kundens önskemål. Jag utbildar både företag, föreningar och privatperoner efter kundernas önskemål och på de tid och plats som passar kunden.