Kompletterande hemtjänstinsatser


Vi hjälper dig så du får guldkant på din tillvaro


Vårt pris efter RUT avdrag är 200 kr/timme ink moms. Inom Ängelholms, Båstad och Åstorps kommun tar vi inte ut någon reskostnad, annars 18.50 kr/mil


Vi kommer gärna ut på ett gratis besök och presenterar oss och våra tjänster.


Här är ett urval av de tjänster som ingår i vårt utbud:

  • Ledsagning till vårdcentral eller sjukhus
  • Avlastning till den som vårdar nära anhörig i hemmet
  • Hjälp med matlagning
  • Hjälp med att handla
  • Hjälp med dusch
  • Hjälp med trädgård
  • Hjälp med att rasta hunden
  • Promenad sällskap
  • Hjälp med städning, andra hus göromål som putsa fönster etc

   

Saknar Ni något så kontakta oss så löser vi detta.Bemanningssjuksköterska


Ulf är sjuksköterska och har arbetat mer än 20  år  som sjuksköterska på vårdavdelningar, akutmottagningar, ambulans, 1177 och vårdcentraler.

Som bemanningssjusköterska har jag haft uppdrag på akutmottagningar i både i Sverige och Norge samt inom kommunal hemsjukvård både till patienter i hemmet och på vårdboende i olika kommuner.


Jag  kommer att åta mg uppdrag som sjuksköterska samt hyra ut mig som underkonsult till bemanningsföretag.


Utbildning


Ulf är utbildad instruktör i basal hjärt-lungräddning och vill föra ut denna kunskap till allmänheten. Idag är detta en viktig kunskap då tidig basal hjärt-lungräddning räddar liv, och då det flertalet hjärtopp sker i hemmet.

Jag erbjuder första hjälpen utbildning samt hjärt-lungräddnings utbildning helt efter kundens önskemål. Jag utbildar både företag, föreningar och privatperoner efter kundernas önskemål och på de tid och plats som passar kunden.